שרותי ייעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי

בשנים האחרונות הנושא הסביבתי עלה לסדר היום הציבורי והגורמים השונים בישראל, הן הרגולטורים והן החברות והארגונים, חשופים ומתמודדים עם רגולציה ודרישות הולכות וגדלות בתחומי הסביבה השונים.

בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מתמחה בייעוץ סביבתי בכל תחומי איכות הסביבה תוך הכרות מעמיקה עם דרישות הרגולציה המקומית והבינלאומית.

בי.איי.אי ייעוץ סביבתי הינה חברת ייעוץ סביבתי מובילה, בעלת ניסיון רב בניהול והובלת פרויקטים סביבתיים על כל שלביהם תוך שימת דגש על יחס אישי ורציף לאורך כל התהליך.

הניסיון המקצועי העשיר וההיכרות עם מנגנוני הרגולציה השונים, מבטיחים ללקוח קבלת ייעוץ בנושאי הסביבה השונים ברמה הגבוהה ביותר.

בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מעניקה שרותי ייעוץ בכל תחומי הסביבה, לרבות בתחומים הבאים:

היתר פליטה – חוק אוויר נקי

B.A.E - היתר פליטה חוק אוויר נקי

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים לקבלת היתר פליטה במסגרת חוק אוויר נקי הכוללת ליווי המפעל בכל שלבי אישור הבקשה ועד קבלת ההיתר.

צוות בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מלווה מפעלי תעשייה מסקטורים שונים בהגשת בקשות להיתר פליטה מול המשרד להגנת הסביבה.

לפרטים נוספים ראה – היתר פליטה – חוק אוויר נקי

.

חוק מרשם פליטות והעברות – מפל"ס (PRTR)

B.A.E - מרשם פליטות PRTR

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי הינה חברת יעוץ מובילה בישראל בנושא חוק המפל"ס.

צוות בי.איי.אי ייעוץ סביבתי ליווה את המשרד להגנת הסביבה בתהליך יישום החוק והטמעתו בישראל.

צוות בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מלווה מפעלי תעשייה ממגזרים שונים בדיווחי ה PRTR.

לפרטים נוספים ראה – חוק מרשם פליטות והעברות – מפל"ס (PRTR)

.

טביעת רגל פחמנית/פליטות גזי חממה

B.A.E - גזי חממה - טביעת רגל פחמניתדיווח פליטות גזי חממה של ארגון/חברה נעשה במסגרות שונות בהתאם לאופי החברה. חישוב ודיווח פליטות גזי חממה מעניק יתרונות משמעותיים לגוף המדווח (התייעלות, מיתוג, לימוד והכנה).

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בחישוב פליטות גזי חממה וטביעת רגל פחמנית ברמה ארצית, עירונית, ארגונית ומפעלית.

לפרטים נוספים ראה – טביעת רגל פחמנית /גזי חממה

.

ייעוץ סביבתי וליווי שוטף

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתיB.A.E - ייעוץ סביבתי וליווי שוטף מציעה שירותי ליווי שוטף תוך יחס אישי ורציף על מנת להבטיח עמידה בהנחיות ודרישות הרשויות.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים לליווי שוטף של מפעלי תעשייה, חקלאים ובעלי עניין אחרים.

לפרטים נוספים ראה – ייעוץ סביבתי וליווי שוטף

מסמכים סביבתיים וחוות דעת

B.A.E - מסמכים סביבתיים וחוות דעת סביבתיתמסמכים סביבתיים ובכלל זה חוות דעת נדרשים בין היתר בבקשה לקבלת רישיון עסק, קבלת היתר בניה, עמידה בדרישות החוק ועוד.

מסמכים וחוות דעת סביבתית מיועדת לגורמים שונים העוסקים בהקמה ו/או שדרוג של פרויקטים כדוגמת מהנדסים, אדריכלים, יזמים, מתכננים ועוד.

לפרטים נוספים ראה – מסמכים סביבתיים וחוות דעת

סקר פליטות לאוויר

B.A.E - סקר פליטות לאוויר

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מתמחה ובעלת ניסיון רב בבניה והקמה של מצאי פליטות לאוויר, הן של מזהמי אוויר והן של גזי חממה, בקנה מידה ארצי ומקומי.

לצוות בי.איי.אי ייעוץ סביבתי ניסיון רב בהערכת פליטות ממקורות מוקדיים ובלתי מוקדיים מכלל המגזרים.

לפרטים נוספים ראה – סקר פליטות לאוויר

.

סקר קרקע היסטורי

B.A.E - סקר היסטורימטרת הסקר ההיסטורי היא זיהוי מקורות אפשריים לזיהום של קרקע באתר הנבדק (בעבר ובהווה) וזיהוי החומרים המזהמים שנעשה בהם שימוש באתר.

לצורך עמידה בדרישות החוק חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים להכנת סקר היסטורי.

לפרטים נוספים ראה – סקר קרקע-היסטורי

סקר ריח

B.A.E - סקר ריחמטרת הסקר ריח הינה לצמצם את יצירת מפגעי הריח בסביבה כתוצאה מפעילות המפעל/אתר.

לצורך עמידה בדרישות החוק חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים להכנת סקר ריח.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בהכנת סקרי ריח למפעלים מסקטורים שונים לרבות משקים חקלאיים.

לפרטים נוספים ראה – סקר ריח

סקר שפכים

B.A.E - סקר שפכים

סקר שפכים מציג תמונת מצב על אודות מערכת השפכים במפעל/אתר.

מטרת סקר השפכים הינה איתור וזיהוי מקורות פוטנציאלים להשפעה שלילית על איכות השפכים.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בהכנת סקרי שפכים לצורך עמידה בכללי תאגידי המים לסקטורים שונים.

לפרטים נוספים ראה – סקר שפכים