טביעת רגל פחמנית / מערך דיווח וולונטרי גזי חממה

החל מהמהפכה התעשייתית החיים השתנו ללא היכר בהיבטים רבים ובכלל זה בעלייה משמעותית בכמות הפליטות של גזי חממה. נוכחותם הגוברת של גזי החממה באטמוספרה גורמת לתופעת ההתחממות הגלובלית, תופעה בעלת השלכות רבות על חיינו ואחת המרכזיות בעולם כיום.

ההסכמה הרווחת בעולם על כך שכדור הארץ מתחמם ויש להיערך לשינוי מגמה זו, מציגה שני דרכי התמודדות עם משבר האקלים:

 • מיתון פליטות גזי חממה – Mitigation
 • היערכות לשינויי האקלים – Adaptation

בנובמבר 2010 ממשלת ישראל אימצה את התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, במטרה לעמוד ביעד שמדינת ישראל הצהירה בוועידת האקלים בקופנהגן בדצמבר 2009, להפחית כ 20% מהפליטות של גזי חממה בשנת 2020 ביחס לתרחיש "עסקים כרגיל".

בנוסף, בשנת 2010 המשרד להגנת הסביבה הקים מערך דיווח וולונטרי לחישוב ודיווח פליטות גזי חממה עבור ארגונים וחברות, לא מן הנמנע כי דיווח זה יהפוך לרגולטורי בעתיד הקרוב ולכן על החברות והארגונים השונים להתחיל לפעול ולהיערך כבר כעת לניטור פליטות גזי החממה המשויכות לפעילותם ולהובלת מהלכים לצמצום הפליטות.

דיווח פליטות גזי חממה של ארגון/חברה נעשה במסגרות שונות בהתאם לאופי החברה:

 • מנגנון וולונטרי לדיווח ולהפחתה של גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה;
 • אמנת פורום ה 15;
 • טביעת רגל פחמנית במסגרת דיווח לדירוג מעלה;
 • תהליכי התייעלות פנים ארגוניות;
 • הסמכה לתקן ISO 14604;
 • טביעת רגל פחמנית למוצר ו/או שירות;
 • דיווח על טביעת רגל פחמנית במסגרת המנגנון הבינלאומי ה CDP – Carbon Disclosure Project.

חישוב דיווח פליטות גזי חממה מעניק מספר יתרונות משמעותיים לגוף המדווח:

 • התייעלות אנרגטית פנים ארגונית וחסכון כלכלי;
 • מיתוג הארגון המדווח כמוביל בהיבט של אחריות סביבתית ושקיפות לציבור;
 • לימוד והכנה לקראת תכנית דיווח רגולטוריות עתידיות.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בהכנת מצאי פליטות גזי חממה וטביעת רגל פחמנית מתוקף עבודתה מול המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, מפעלים וארגונים שונים.

הניסיון הרב של חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בחישוב פליטות והפחתה של גזי חממה מוביל לחבילת שירותים מקצועית הכוללת:

 • תיאור ומיפוי כללי של תהליכי הייצור בארגון;
 • זיהוי מקורות הפליטה והחומרים הרלוונטיים;
 • בניית מתודולוגיה להערכת הפליטות;
 • איסוף נתונים (צריכות דלק, חומרי גלם, תפוקות ייצור, צריכות חשמל ועוד);
 • חישוב מצאי פליטות גזי חממה/טביעת הרגל הפחמנית של הארגון;
 • הכנת דו"ח מסכם, דיווח ואישור על ידי הגורמים הרלוונטיים;
 • ליווי שוטף לאורך כל התהליך.

BAE – אות דיווח גזי חממה לשנת 2014