ליווי סביבתי ועמידה בדרישות הרשויות

הדרישות הרבות של הרגולציה בתחומי הסביבה השונים ממפעלים וארגונים שונים, יוצרים לעיתים מצב בו המפעל אינו מודע לכל הדרישות וחובות החלים עליו.
מצב זה עלול להוביל לאי עמידה בדרישות רישיון העסק ו/או החוק ולגרור אחריו היבטים שונים.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה שירותי ליווי סביבתי שוטף תוך יחס אישי ורציף על מנת להבטיח עמידה בהנחיות ודרישות הרשויות.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים לליווי סביבתי שוטף של מפעלי תעשייה ובעלי עניין הכוללת:

  • הכנת תכנית עבודה שנתית לעמידה בדרישות סביבתיות;
  • פגישות עבודה שוטפות;
  • השתתפות בדיונים וסיורים עם גורמי הרשויות השונים;
  • הדרכת ממוני הסביבה בנושאי סביבה שונים הנוגעים לפעילותם;
  • כתיבת תוכן מקצועי בנושאים סביבתיים שונים;
  • ביצוע בקרה ומעקב אחר הפעילות בנושאי הסביבה השונים;
  • העלאת נושאים סביבתיים חדשים לטיפול;
  • הכנת דוחות, דיווחים וסקרים סביבתיים במידת הצורך לאורך השנה;
  • זמינות טלפונית לשאלות בנושאים סביבתיים שונים;
  • נושאים נוספים ככל שיעלו ויידרשו במהלך העבודה.