סקר ריח

ריח הוא תחושה הנגרמת על ידי חומר ריחני או תערובת חומרים ריחניים הפועלים על חוש הריח של האדם. על פי "נוהל להגדרת מפגעי ריח, ספטמבר 2009" של המשרד להגנת הסביבה, מפגע ריח מוגדר כאשר מתקיים אחד מהמקרים הבאים:

 • תלונות ציבור – לפחות שלוש תלונות ריח מגורמים שונים באותו אזור שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה במשך 24 שעות או לפחות 10 תלונות ריח שהתקבלו מגורמים שונים במשרד להגנת סביבה במשך 30 יום;
 • גורם מקצועי – דיווח על ידי גורם מקצועי שעבר הכשרה באמצעות טופס דיווח על מפגעי ריח;
 • קביעה על ידי צוות מריחים כי קיים ריח בעוצמה העולה על: אזור מגורים – דרגה 0, אזור מעורב – דרגה 1, אזור אחר- דרגה 3;
 • ריכוז ריח ביחידות ריח למטר מעוקב של אוויר (OU/M3) כממוצע שעתי, שחושב להערכת השפעת מקור הריח בעוצמה העולה על: אזור מגורים –  1OU/M3, אזור מעורב – 5OU/M3, אזור אחר –  10OU/M3 .

מטרת הסקר ריח הינה לצמצם את יצירת מפגעי הריח בסביבה כתוצאה מפעילות המפעל/אתר.

תכולת סקר ריח כוללת בין השאר תיאור תהליכי הייצור, מיפוי מקורות ריח פוטנציאלים, רשימת חומרים בעלי פוטנציאל ליצירת ריח, דיגום וניטור ריח, הערכת השפעת הריח על הסביבה וניתוח חלופות טיפול אפשריות לעמידה בדרישות החוק.

לצורך עמידה בדרישות החוק חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים להכנת סקר ריח הכוללת:

 • תיאור ומיפוי כללי של תהליכי הייצור במפעל/אתר;
 • אפיון מקורות הריח במפעל ומיפוי המוקדים בעלי פוטנציאל להשפעה שלילית;
 • הכנת רשימת חומרים בעלי פוטנציאל ליצירת מטרדי ריח;
 • ליווי בעת ביצוע דיגומים ואנליזות על פי הנחיות הממונה הן במקור והן בסביבת מקור הפליטה;
 • בחינת השפעת מקור הפליטה על ריכוזי הריח המתקבלים בסביבה באמצעות מודל פיזור AERMOD;
 • בניית תכנית פעולה לצמצום ריחות ממקור הפליטה;
 • ליווי שוטף לאורך כל שלבי הכנת הסקר ואישורו;
 • ליווי שוטף ביישום ההמלצות והדרישות לצורך צמצום הריח ועמידה בדרישות.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בהכנת סקרי ריח על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה למפעלים מסקטורים שונים לרבות משקים חקלאיים.