מסמכים סביבתיים חוות דעת סביבתית

השפעות סביבתיות של פעילויות תעשייתיות זוכות בשנים האחרונות לתשומת לב רבה על ידי הציבור הרחב והרשויות השונות. ההשפעות הסביבתיות של הפעילויות השונות נבחנות באמצעות מסמכים סביבתיים ברמות שונות בהתאם לגודל הארגון/מפעל והיקף פעילותו.

מסמכים סביבתיים ובכלל זה חוות דעת נדרשים בין היתר בבקשה לקבלת רישיון עסק, קבלת היתר בניה, עמידה בדרישות החוק ועוד.

מסמכים וחוות דעת סביבתית מיועדת לגורמים שונים העוסקים בהקמה ו/או שדרוג של פרויקטים כדוגמת מהנדסים, אדריכלים, יזמים, מתכננים ועוד.

מטרת חוות דעת סביבתית הינה הערכת פוטנציאל ההשפעה הסביבתית של פרויקט.

השפעת הפרויקט על הסביבה נבחנת באמצעות סיורים בשטח, השתתפות בדיונים, בדיקת תכניות רלוונטיות בסביבת הפרויקט, ניתוח נתונים סביבתיים קיימים בסביבת הפרויקט, ניתוח תנאים מטאורולוגים אופייניים, בחינת השפעת הפרויקט על הסביבה בהתאם לדרישות הרשויות. בסיום בחינת פוטנציאל השפעת הפרויקט על הסביבה, תגובש תכנית פעולה לעמידה בדרישות הרשויות, צמצום ההשפעה הסביבתית ומעקב אחר יישום ההמלצות.

צוות בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעל ניסיון והיכרות מעמיקה עם תחום התעשייה בישראל על גווניו השונים וכן עם דרישות הרגולציה המקומית והבינלאומית.