עריכת סקר מצאי פליטות לאוויר

פיתוח מצאי פליטות מהווה צעד חשוב במערך ניהול מערך איכות האוויר.

מטרות מצאי הפליטות הינן רבות ומגוונות ומשמש בין השאר ל:
• כלי לזיהוי מקורות משמעותיים של מזהמי אוויר;
• בחינת מגמות פליטה לאורך תקופות זמן;
• הערכת איכות האוויר בסביבה באמצעות מודלים לפיזור מזהמים;
• קבלת החלטות ומיקוד פעולות רגולטוריות.

מצאי פליטות כולל הערכה של פליטות ממקורות פליטה שונים באזור גיאוגרפי נבחר ומכיל מספר מזהמים/חומרים בהתאם למקרה הרלוונטי.

קיימות שיטות שונות ומגוונות לחישוב מצאי פליטות, כאשר בחירת השיטה תלויה בזמינות הנתונים, איכות הנתונים, זמן העומד בפני הפעולה, מיומנות הצוות המבצע ועוד.

להלן מספר שיטות לחישוב מצאי פליטות: שימוש בנתוני ניטור רציף, נתוני דיגום, מקדמי פליטה, מאזן מסה, הערכות הנדסיות ועוד.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מתמחה ובעלת ניסיון רב בבנייה והקמה של מצאי פליטות לאוויר, הן של מזהמי אוויר והן של גזי חממה, בקנה מידה ארצי ומקומי.

לצוות בי.איי.אי ייעוץ סביבתי ניסיון רב בהערכת פליטות ממקורות מוקדיים ובלתי מוקדיים מכלל המגזרים.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים הכוללת:

  • הגדרת מטרת מצאי הפליטות;
  • הגדרת היקף מצאי הפליטות – הגדרת גבולות גיאוגרפים, רשימת חומרים רלוונטיים, מקורות פליטה הקיימים ורזולוציית הזמן אליה מתייחס המצאי;
  • בניית מתודולוגיה להערכת הפליטות לאוויר – הגדרת גבולות ומיפוי מקורות הפליטה הנכללים במצאי הפליטות, איסוף נתונים (צריכות דלק, נתוני דיגום, צריכות חומרי גלם, תפוקות ייצור וכו');
  • חישוב הפליטות ממקורות הפליטה השונים;
  • הכנת דו"ח מסכם והגשת מצאי הפליטות.